Етикет Хайвер Етикет Хайвер Флориан Георгиев

Етикет Хайвер Матис Фишинг

„Матис Фишинг“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което се намира на територията на град Варна. Регистрирано е в Търговския регистър през 2012 година и се развива с основна икономическа дейност, насочена в областта на производство и търговия на хранителни продукти.
Компанията е иновативна и има възможността да поднесе както на българския, така и на чуждестранния пазар, разработен, висококачествен хранителен шедьовър! Той представлява продукт, който е извлечен от водорасли. Нарича се алгинат, овкусен, оцветен и оформен е по специална технология, като зрънцата на хайвер от риба. Така създаден той притежава вкусовите качества на натуралния продукт, но притежава следното предимство : той има огромно положително въздействие върху човешкия организъм, заложено в екстракта от морски водорасли!
„Матис Фишинг“ ЕООД е дружество, което държи на качеството и прецизността, ето защо разполага с множество сертификати, които го потвърждават, както и с квалифициран работен състав, който се грижи за всеки един етап от производството на продукта. Фирмата разполага и с богато и съвременно оборудване, което също допринася много за успеха на „Матис Фишинг“ ЕООД.

Етикет Хайвер

Етикет Хайвер

White Bears © All rights reserved.